Posted by admin on Sierpień - 22 - 2020 | Możliwość komentowania Wiercenie studni Gorzów została wyłączona

Studnie głębinowe Poznań

Studnie mogą być przeróżne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym obszarze. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały właściwie rzeczową wydajność, a na terenie działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny mieć odpowiednią głębokość, by rury osłonowe i filtracyjne odnalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z pierścieni betonowych lub ewentualnie z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni koszalin. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory sprzyjające do zamykania przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia należytego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru dobrej ilości wody.

Comments are closed.